Usługa SMS Bankingu zapewni Ci bieżący dostęp, do informacji o saldzie konta i historii operacji bilansowych. Nie musisz już planować wizyty w banku, wszystkie potrzebne informacje, zostaną doręczone wprost do Twojego telefonu komórkowego, działającego w dowolnej sieci komórkowej w kraju.

Jakie korzyści daje Ci SMS Banking?

  • oszczędność czasu
  • niskie koszty obsługi
  • bezpośredni dostęp do danych o stanie konta

 

Uwaga!
Jeśli nr Twojego telefonu uległ zmianie, bądź też utraciłeś go na skutek wydarzeń losowych, powinno to zostać niezwłocznie zgłoszone obsłudze Banku!

Numer Klienta i kod PIN są numerami poufnymi, znanymi wyłącznie posiadaczowi rachunku. Dla bezpieczeństwa informacji nie należy podawać tych numerów osobom niepowołanym.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!