Na terenie Guberni Piotrkowskiej od 1875 r. działała Pajęczańska Kasa Pożyczkowo – Oszczędnościowa. Kasa z podziału nadwyżki bilansowej wspierała wszelkie inwestycje służące społeczeństwu, np. budowy studni wspierała również organizację uroczystości kościelnych.
W okresie międzywojennym siedziba Kasy był Budynek Parafii Rząśnia pod nazwą Kasa Stefczyka w Rząśni.

Dnia 28.06.1950 r. Walne Zebranie Przedstawicieli Kast Stefczyka w Rząśni (liczba członków – 14) postanowiło o przekształceniu się w Gminną Kasę Spółdzielczą w Pajęcznie z odpowiedzialnością udziałami.

Terenem działania były gminy Pajęczno i Rząśnia. Członkowie, którzy byli inicjatorami, zostali członkami Zarządu:
1. Michał Garbiec – Prezes
2. Leontyna Darska – Członek
3. Jan Harciarek – Członek

Od roku 1959 Gminna Kasa Spółdzielcza w Pajęcznie zmienia nazwę na Spółdzielnię Oszczędnościowo – Pożyczkową w Pajęcznie, której kierownikiem jest nadal Garbiec Michał. Od 1968 r. Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Pajęcznie zmienia nazwę na Bank Spółdzielczy w Pajęcznie z siedzibą przy ul. Kościuszki, w budynku stanowiącym własność Gminy Pajęczno.

W roku 1983 Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę o budowie własnego lokalu Banku. Zakupione działkę pod budowę od Parafii Rzymskokatolickiej w Pajęcznie przy ul. Wiśniowej 32, zlecając nadzór nad budową ówczesnemu Prezesowi – Panu Eugeniuszowi Kubera.

W roku 1987 oddano do użytku nowy budynek Banku Spółdzielczego w Pajęcznie, który do dziś jest jego siedzibą. Pan Eugeniusz Kubera pełnił funkcję Prezesa do 1998 r. Ze względu na wymogi postawione przez Komisję Nadzoru Bankowego dotyczące posiadania kapitału w wysokości 1 miliona EURO małe banki zmuszone były się połączyć. W dniu 29.11.1999 r. Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pajęcznie wspólnie z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Strzelcach Wielkich i Banku Spółdzielczego w Nowej Brzeźnicy podjęło Uchwałę o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Pajęcznie jako bankiem wiodącym od dnia 01.01.2000 r. Banki przyłączone stały się oddziałami pod nazwą:
- Bank Spółdzielczy w Pajęcznie Oddział w Strzelcach Wielkich
- Bank Spółdzielczy w Pajęcznie Oddział w Nowej Brzeźnicy

W skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Pajęcznie zostali wybrani Prezesi Banków połączonych:
1. Janina Ślusarek – Prezes Zarządu
2. Teresa Garstka – Zastępca Prezesa
3. Wiesław Wieczorek – Członek Zarządu

W roku 2007 Bank osiągnął wymagany przez Komisję Nadzoru Bankowego próg kapitałowy w wysokości 1 miliona EURO. Bank ze swoich środków wspiera działalność-oświatową na terenie obsługiwanych gmin. Bank zrzesza 2830 członków, obsługuje budżety gmin i Starostwa, rolnicy stanowią 75 % ogółu klientów.

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie od 2002 roku zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości w Warszawie.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!