W dniu 27 czerwca 2024 r. porządek Zebrania Przedstawicieli będzie zawierał wybory do Rady Nadzorczej na następną kadencję. W związku z powyższym zamieszczamy Formularze oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

Osoby kandydujące prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie uzupełnionych formularzy na najbliższe Zebranie Przedstawicieli. 

Formularze są zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego i dostępne na stronie internetowej pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/metodyka_oceny_odpowiedniosci_czlonkow_organow_podmiotow_nadzorowanych/formularze

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!