PRZELEWY KRAJOWE W PLN

RODZAJ PRZELEWU PLACÓWKA BANKU* SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku W godzinach pracy placówki 24h
Na rachunek w Banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. 15:30 15:25
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR 15:30 15:25
ExpressElixir (natychmiastowy) W godzinach pracy placówki 24h
SORBNET 15:00 15:00
ELIXIR

I sesja do godziny 9:00
II sesja do godziny 13:00
III sesja do godziny 15:30

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY PRZYCHODZĄCY
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku 24h
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku Zrzeszenia BPS S.A. 15:30
ELIXIR I sesja do godziny 8:00
II sesja do godziny 10:30
III sesja do godziny 14:30
IV sesja do godziny 15:30
ExpressElixir (natychmiastowy) 24h
SORBNET 15:30

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ

RODZAJ PRZELEWU PLACÓWKA BANKU* BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - KONTA WALUTOWE
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku W godzinach pracy placówki 15:25
PRZELEW WYCHODZĄCY
Przekaz w trybie standardowym:
Polecenie przelewu SEPA, przekazy w walucie EUR 15:00 15:25
Pozostałe przekazy 15:00 15:25
Przekazy w trybie pilnym 12:00 12:00
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Na rachunek w Banku 15:00 15:00

* w przypadku krótszych godzin pracy placówki do czasu jej otwarcia

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!