Rozwój globalnej sieci Internet stworzył miejsce do powstawania nowych usług bankowych. Jedną z nich jest wprowadzona przez Bank Spółdzielczy w Pajęcznie - Internet Banking, która umożliwia Klientom obsługę posiadanych rachunków poprzez sieć Internet. Internet Banking to dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek Banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.


Korzystając z dostępu do konta przez Internet Banking Klienci zyskują niezależność, operacje na koncie mogą przeprowadzać korzystając z komputera w pracy lub w domu. Aby móc korzystać z możliwości, jakie daje usługa Internet Banking należy posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową.


OFEROWANY DOSTĘP DO KONTA PRZEZ INTERNET SPRAWIA, ŻE KLIENCI MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJĘ O:

 • stanie salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku
 • (rachunki bieżące, rachunki lokat terminowych)
 • historii operacji na tych rachunkach
 • wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji
 • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek urzędu skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji lub
 • salda na rachunku
 • przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne
 • przy składaniu dyspozycji przelewu podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy
 • założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki urzędów
 • skarbowych

 

FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Wprowadzane operacje przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym (online) rejestrowane w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie, zmiany wprowadzane na rachunku Klienta przez Bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze przez Internet Banking. Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie całości przesyłanych danych gwarantuje tajność ich transmisji.

 

TERMINY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ BEZPIECZEŃSTWA:


identyfikator klienta - unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi,
hasło dostępu - ustalane przez klienta przy pierwszym logowaniu,
lista haseł jednorazowych - hasła będące losowo wygenerowanymi numerami koniecznymi do autoryzacji operacji bankowych. Listy haseł jednorazowych pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela.

Bezpieczny Bank

 • Regularnie aktualizujemy nasze serwisy transakcyjne
 • Twoje połączenia z bankiem są szyfrowane
 • Operacje w serwisie transakcyjnym potwierdzasz jednorazowym kodem z karty zdrapki lub kodem z SMS

Uwaga!
Dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa niezbędne jest stosowanie się do zaleceń producenta systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instalowanie zalecanych przez niego uaktualnień tych programów.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!