Aby skutecznie zarządzać płynnością finansową firmy i jej dalszym rozwojem, przedsiębiorcy często muszą sięgać po finansowanie z zewnątrz. Opcji na rynku jest wiele, a najpopularniejsze to kredyt bankowy, leasing i faktoring. Która z nich jest najlepsza? Czym się różnią? Jak z nich korzystać, by pozyskane dla firmy środki pracowały w najbardziej efektywny sposób?


Kredyt bankowy bez wątpienia pozostaje najpopularniejszym sposobem finansowania firm. W ofercie Banku Spółdzielczego w Pajęcznie znajdziesz wiele różnych kredytów, które pomogą ci sfinansować zarówno bieżącą działalność, jak i inwestycje Twojej firmy.
Warto jednak pamiętać, że kredyt nie jest jedynym źródłem finansowania firmy. Warto rozważyć inne sposoby pozyskania zewnętrznego kapitału, takie jak leasing i faktoring.  Tym bardziej, że produkty nie wykluczają się wzajemnie, a wręcz przeciwnie – mogą się doskonale uzupełniać, by przynieść firmie maksymalne korzyści. Przyjrzyjmy się dokładniej tym formom i ich zaletom.

Co to jest leasing?

W największym skrócie jest to forma finansowania inwestycji, w której leasingodawca (finansujący) kupuje wybrany przez danego klienta środek trwały i oddaje mu go w użytkowanie w zamian za ustaloną opłatę wnoszoną zwykle co miesiąc. Na koniec umowy klient najczęściej staje się̨ właścicielem tego środka trwałego.

Dwie najpopularniejsze odmiany leasingu to:

 • operacyjny – najczęściej spotykany, gdyż̇ generuje najwięcej korzyści, w tym podatkowych (rata leasingowa stanowi w zasadzie w całości koszt uzyskania przychodów)
 • finansowy – pod względem podatkowym taki sam jak kredyt bankowy.

Kiedy warto skorzystać z leasingu?

Leasing jest dobrą alternatywą do kredytu inwestycyjnego, zwłaszcza w przypadku zakupu maszyn, urządzeń, czy środków transportu. Przykładowo, budowę hali produkcyjnej sfinansujesz z kredytu inwestycyjnego, a maszyny leasingiem.

To, co wyróżnia leasing na tle kredytu to przede wszystkim proste procedury oraz szybki proces podejmowania decyzji. Decyzję leasingową na samochody w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie dostaniesz już w 24 godziny, a na inne przedmioty płynne – w 72 godziny.

Co istotne, zwłaszcza dla małych i średnich firm, typowa transakcja leasingowa nie obciąża bilansu firmy (w przypadku kredytu tylko część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodów). Po stronie spółki leasingowej pozostaje też finansowanie podatku VAT od zakupu oraz kontakt z urzędem komunikacji, dostawcą i ubezpieczycielem. W ramach leasingu można sfinansować nowe i używane samochody osobowe i dostawcze, maszyny i urządzenia, specjalistyczne środki transportu, fotowoltaikę, nieruchomości.

Ponieważ celem leasingów jest opłacanie różnych środków trwałych, przedsiębiorca wiąże się z leasingodawcą umową średnio- lub długoterminową, podobnie jak to jest w przypadku kredytu.

Agro Leasing

Również gospodarstwa rolne mogą skorzystać z finansowania leasingiem. Dla nich Bank Spółdzielczy w Pajęcznie przygotował Agro Leasing. Można w ten sposób sfinansować nowe, jak i używane pojazdy i maszyny rolne oraz leśne, m.in. ciągniki, kombajny, maszyny do siewu, zgrabiarki, kosiarki, itp.

Korzystając z tej oferty możesz liczyć na:

 • opłatę wstępną już od 10%,
 • okres leasingu do 10 lat,
 • szybką decyzję leasingową,
 • elastyczne warunki umowy leasingu i płatności, dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz sezonowości przychodów,
 • szybką rejestrację pojazdu,
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia przedmiotów leasingu.

Co to jest faktoring?

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm stosujących odroczone terminy płatności (tzw. kredyt kupiecki). Polega na wykupieniu przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych faktur sprzedaży. Przedsiębiorca dostaje tym samym natychmiastową zapłatę, a kupiec reguluje później rachunki firmie faktoringowej.

Czym faktoring różni się od kredytu?

Faktoring jest wygodnym i szybkim sposobem na finansowanie działalności bieżącej i stanowi alternatywę do kredytu krótkoterminowego (obrotowego). Od kredytu odróżnia go przede wszystkim sposób wyliczenia zdolności kredytowej firmy – co do zasady zdolność faktoringowa klienta jest wyższa niż jego zdolność kredytowa. Dla spółki faktoringowej istotniejsza jest jakość kontrahentów i wzajemnych rozliczeń, natomiast w przypadku kredytu – standing kredytowy firmy. Poziom finansowania dostosowany jest z kolei do realizowanej wielkości sprzedaży.

Faktoring nie wymaga też twardych zabezpieczeń, co ma znaczenie w przypadku kredytu. W efekcie firma wnioskująca o faktoring musi spełnić mniej formalności, proces decyzyjny jest szybszy, a dostęp do gotówki – natychmiastowy. Dzięki gotówce z faktoringu firma może na bieżąco regulować swoje zobowiązania, co pozwala m.in. na uzyskanie rabatów u poddostawców, zaoferowanie dłuższych terminów płatności dla odbiorców, a tym samym zwiększenie sprzedaży i poprawę konkurencyjności.

Warto nadmienić, że faktoring nie obciąża bilansu jak kredyt, a dzięki zamianie należności na gotówkę poprawia jego strukturę. Co więcej, jest produktem komplementarnym wobec kredytu bankowego i nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej firmy.

Faktoring dostosowany do Twoich potrzeb

 • Faktoring abonamentowy z regresem
 • Faktoring z regresem (tzw. niepełny)
 • Faktoring bez regresu z ubezpieczeniem (tzw. pełny)
 • Faktoring na finansowanie dostaw (tzw. odwrotny)
 • Faktoring eksportowy z regresem

Korzyści z faktoringu

 • Poprawa płynności finansowej (Klient otrzymuje środki finansowe przed terminem płatności wierzytelności)
 • Szybki dostęp do środków pieniężnych dopasowany do poziomu sprzedaży (zamiana należności zamrożonych w fakturach na gotówkę)
 • Łatwiej dostępny niż kredyt (brak konieczności angażowania majątku na zabezpieczenie)
 • Wzrost konkurencyjności Twojego Biznesu (możliwość wydłużenia terminów płatności Kontrahentom oraz uzyskania rabatów u Dostawców - redukcja kosztów)
 • Obniżenie ryzyka opóźnień i zatorów płatniczych (wzrost dyscypliny płatniczej Kontrahentów)
 • Wzrost bezpieczeństwa obrotu handlowego w walucie PLN oraz EUR w kraju i za granicą (weryfikacja Kontrahentów oraz ubezpieczenie obrotu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym przed brakiem zapłaty)
 • Kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami przez Faktora to oszczędność czasu Twoich służb księgowych (pakiet dodatkowych usług, jak: prowadzenie kont rozliczeniowych Odbiorców, czy monitorowanie i egzekwowanie płatności)
 • Obniżenie ryzyka kursowego ekportu (Klient otrzymuje środki finansowe po wystawieniu faktury, a nie po upływie terminu płatności)
 • Indywidualna obsługa (dedykowany opiekun)
 • System on-line umożliwia rozliczanie „per faktura”
 • Stały koszt finansowania niezależny od wartości WIBOR (jedna i stała opłata miesięczna w factoringu abonamentowym)

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

Faktoring jest dobrym rozwiązaniem w każdej sytuacji, ale jego zalety szczególnie widoczne są w czasach spowolnienia lub załamania gospodarki. Wysoka inflacja czy zerwane łańcuchy dostaw (jak w przypadku pandemii lub wojny w Ukrainie) mogą z kolei przekładać się na brak surowców czy materiałów na rynku i wymuszać zakupy gotówkowe lub w formie przedpłat. W takiej sytuacji faktoring i szybki dostęp do gotówki zamrożonej w wystawionych fakturach może uchronić firmę przed problemami z płynnością i zatorami płatniczymi, a tym samym przed upadłością.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!