RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PAJĘCZNIE

1. Gajewska Małgorzata- Przewodniczący

2. Bednarek Bożena - Wiceprzewodniczący

3. Rabenda Maciej - Sekretarz

4. Paprzycki Józef- Członek

5. Kucharska Halina - Członek

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PAJĘCZNIE

1. Łukasz Sobera – Prezes Zarządu

2. Maria Popiel - Wiceprezes Zarządu

3. Iwona Konieczna – Członek Zarządu

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!