Prowadzisz gospodarstwo rolne? Jesteś rolnikiem?

W naszym banku dostępny kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych!

Dlaczego warto?

  • Stałe oprocentowanie 2%
  • Dopłaty do odsetek z AMiMR do 60 miesięcy
  • Brak rozliczenia wydatkowania kredytu
  • Bez wkładu własnego
  • Karencja w spłacie kapitału

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem skontaktuj się z naszymi doradcami w placówce Banku!

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!