Dlaczego warto?

 

  • Kredyt do 80% wartości nieruchomości
  • Okres kredytowania nawet do 30 lat
  • Do 36 miesięcy karencji
  • Dogodne formy spłaty oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  • Raz w roku - regulaminowe wakacje kredytowe
  • Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania kredytu (zmienne, stałe)

 

Przydatne informacje

 

WARIANT MARŻA PROWIZJA
Wariant z 20% wkładem własnym 1,69% 0%
Wariant z 30% wkładem własnym 1,59% 0%
Wariant z 20% wkładem własnym                    + ubezpieczenie na życie 1,39% 0%

 

RRSO - oprocentowanie zmienne z 20% wkładem własnym:

Kredyt mieszkaniowy Mój DOM Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,95 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,59 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90 %) i marży Banku w wysokości 1,69 %,  równa rata miesięczna: 2 427,05  PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 428 518,92 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 427 799,92 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 0% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0 PLN. Opłata przygotowawcza: 500,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 728 518,92 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 31 marca 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

RRSO - oprocentowanie zmienne z 30% wkładem własnym:

Kredyt mieszkaniowy Mój DOM Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,84 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 30 % wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,49 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90 %) i marży Banku w wysokości 1,59 %,  równa rata miesięczna: 2 406,75  PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 422 644,75 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 421 925,75 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 0% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0 PLN. Opłata przygotowawcza: 500,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 722 644,75 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 31 marca 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

RRSO - oprocentowanie stałe:

Kredyt mieszkaniowy Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,43% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 9,49 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,59 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,69%, równa rata miesięczna 2 619,00 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 448 796,47 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 447 577,47 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 0% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0 PLN. Opłata przygotowawcza: 500,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 748 796,47 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 31 marca 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!